DAFTAR NAMA MEDIATOR

Daftar Nama Mediator

 

 

DAFTAR HAKIM MEDIATOR

 

 PAk KHALID NAMA Khalid Gailea, S.H.,M.H
NIP  19691110.199203.1.002
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Ketua

 muhammad ismet NAMA MUHAMMAD ISMET, S.Ag., M.H
NIP  19750817.200112.1.005
Pangkat : Pembina Tingkat I
Golongan : IV/b
Jabatan : Wakil Ketua

 

Pak Syuyuti

NAMA Drs. H. A. Syuyuti., M.Sy
NIP  19690103.199503.1.001
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 03 Januari 1969
Pangkat : Pembina Utama Madya
Golongan : IV/d
 

Abu Aeman

NAMA Drs. H. Abu Aeman, S.H, M.H
NIP  19600816.198803.1.007
Tempat, Tgl Lahir : Indonesia, 16 Agustus 1960
Pangkat : Pembina Utama Madya
Golongan : IV/d

 

jajang suherman

NAMA Drs. Jajang Suherman, S.H
NIP  19630916.199103.1.003
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 16 September 1963
Pangkat : Pembina Utama Madya
Golongan : IV/d
 

Endang tamami

NAMA Drs. H. Endang Tamami, M.H
NIP  19590403.198903.1.003
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 03 April 1959
Pangkat : Pembina Utama Madya
Golongan : IV/d

 

IbuRukiah

NAMA Dra. Hj. Rukiyah Sari, S.H.
NIP  19650316.199203.2.001
Tempat, Tgl Lahir : Medan, 16 Maret 1965
Pangkat : Pembina Utama Madya
Golongan : IV/d

 

M.Siddik

NAMA Muhammad Siddik, S.Ag, M.H
NIP  19691024.199703.1.001
Tempat, Tgl Lahir : Mandailing Natal, 24 Oktober 1969
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c

Pak Humaidi

NAMA Drs. Humaidi Yusuf
NIP  19581015.199403.1.003
Tempat, Tgl Lahir : Purwodadi, 15 Oktober 1958
Pangkat : Pembina Utama Madya
Golongan : IV/d

 

DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM

 

 ACEP MEDIATOR NAMA Drs. H Acep Kusnadi, M.Pd
Mediator Mediator Non Hakim

syafiuddin NAMA Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H
Mediator Mediator Non Hakim