Statistik Perkara Pengadilan

logo

STATISTIK PERKARA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

 
 
1. PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS
 
 

NO

BULAN

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

DITERIMA

DIPUTUS

DITERIMA

DIPUTUS

DITERIMA

DIPUTUS

DITERIMA

DIPUTUS

1

Januari

370

233

425

273

529

343

 529

 367

2

Februari

348

301

340

339

 353

 330

 376

 399

3

Maret

287

375

363

378

 403

 412

353

424

4

April

276

309

337

354

 297

404

 248

326

5

Mei

279

304

275

333

 275

370

113

182

6

Juni

202

204

125

144

 320

 244

529

 388

7

Juli

346

276

513

332

 604

 354

607

 490

8

Agustus

487

391

353

452

 391

493

455

467

9

September

297

395

335

298

427 

523 

516

 553

10

Oktober

324

312

 429

 403

 471

526

 462

 383

11

Nopember

306

340

275

 395

 406

 380

 370

497

12

Desember

189

274

 217

 245

295

401

 

 2. JUMLAH DAN JENIS PERKARA

 

NO

BULAN

TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

Gugatan

Permohonan

Jumlah

Gugatan

Permohonan

Jumlah

Gugatan

Permohonan

Jumlah

1

Januari

354

71

425

435

94

529

 458

71  529

2

Februari

284

56

340

319

34

353

332

44  376

3

Maret

281

82

363

307

96

403

287 66  353

4

April

289

48

337

276

21

297

 226  22  248

5

Mei

217

58

275

229

46

275

 106  7 113

6

Juni

119

6

125

304

16

320

 491 38  529

7

Juli

440

73

513

490

114

604

 458 149  607

8

Agustus

301

52

353

324

67

391

 360  95 455

9

September

279

56

335

363

64

427

 404  112  516

10

Oktober

329

100

429

430

41

471

 339 123  462

11

Nopember

260

15

275

342

64

406

 333  37  370

12

Desember

207

10

217

247

48

295

   

Keterangan :

( Jumlah Perkara Diterima bulan ini )

 JENIS PERKARA DETIL

Bulan Nopember 2020

 

NO

KETERANGAN

Jumlah

1

Cerai Talak

 231

2

Cerai Gugat

 608

3

Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah

 116

4

P3HP/ Penetapan Ahli Waris

 8

5

Lain-lain

 -

6

Dispensasi Kawin

 20

7

Perwalian

 2

8

Harta Bersama

 5

9

Penguasaan Anak

 4

10

Kewarisan

 3

11

Izin Poligami

 1

12

Asal usul anak

 8

13

Wali adhol

 -

14

Pembatalan Perkawinan

 -

15

Ekonomi Syariah

 -

16

Pengesahan anak

 -

17

Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan

 -

18

Hibah

 -

19

Izin Kawin

 -
 
Keterangan :
( Sisa Perkara bulan lalu + Perkara Diterima bulan ini )
 
Unduh File Jenis Perkara Detail :
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember |
 
 

 FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Bulan : Nopember 2020

NO

KETERANGAN

Jumlah

1

Moral / Zina

0

2

Mabuk

0

3

Madat

0

4

Judi

0

5

Meninggalkan Salah Satu Pihak

16

6

Dihukum Penjara

1

7

Poligami

2

8

KDRT

2

9

Cacat Badan

1

10

Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

74

11

Kawin Paksa

0

12

Murtad

0

13

Ekonomi

114

   Jumlah

       210

 
 
Unduh File Faktor Penyebab Perceraian :
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember |
 
*Sumber : System Aplikasi Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Jawabarat