Mediator

 Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

- Netral
- Membantu para pihak
- Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

logo

DAFTAR NAMA - NAMA MEDIATOR

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

 

NO


NAMA LENGKAP

JABATAN

PENDIDIKAN

KETERANGAN

1

 

 

Drs. H.M. Yusuf, SH.,MH

Hakim Madya Utama

( Ketua )

 

S.2

 

-

 

2

 

 

    Drs. H. Mohamad Yamin, SH.,MH

Hakim Madya Utama

    ( Wakil Ketua )

 

S.2

 

-

 

3

 

 

Drs. H. A. Ma’mun Sholeh.,MH

Hakim Utama Muda

( Hakim )

 

S.2

 

-

 

 

4

 

 

Dra. Hj. Erawati, SH.,MH

 

Hakim Madya

Utama

( Hakim )

 

S.2

 

-

 

5

 

 

Drs. H. Hasan Basri.,SH.,MH

Hakim Madya

Utama

( Hakim )

 

S.2

 

-

 

6

 

Dra. Ratna Jumila. MH

 

Hakim Madya Utama

( Hakim )

 

S.2

 

-

 

7

H. Abdillah, SH.,MH

Hakim Utama Muda

( Hakim )

S.2

-

 

8

 

 

Dra. Elfina Fitriani

Hakim Madya Utama

( Hakim )

 

S.1

 

-

9

 

 

 

Dra. Hj. Dadah Holidah, MH

Hakim Madya Utama

( Hakim )

 

S.2

 

 

-

10

 

 

 

Drs. Humaidi Yusuf

Hakim Madya Utama

( Hakim )

 

S.1

 

-

11

 

 

Drs. Abid, MH

Hakim Madya Utama

( Hakim )

 

S.2

 

-

12

 

 

Drs. Candra Triswangga

Hakim Madya Utama

( Hakim )

 

S.1

 

-

13

 

 

Dra. Hj. Siti Sabihah, SH.,MH

Hakim Madya

Muda

( Hakim )

S.2

 

-

14

 

Drs. H. Subarkah, SH.,MH

Hakim Madya Muda

( Hakim )

S.2

-